Nové akreditované semináře k 12. 8. 2023

EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující semináře: 

 • Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky
 • Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých z náhradní péče
 • Sociální práce s dětmi s rizikovým chováním v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
 • Attachment - teorie citové vazby v sociálně právní ochraně dětí
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči
 • Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin
 • Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých jako sociální problém
 • Prevence syndromu vyhoření pracovníků ze sociální oblasti
 • Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci
 • Duševní hygiena nejen v sociální práci
 • Emocionální výchova dětí z náhradní péče
 • Komunikace a vztahy v náhradních rodinách
 • Sociální práce s dítětem v náhradní péči

Uvedené semináře mají různou hodinovou dotaci (6, 8, 16 a 24 hodin), a po jejich ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.