Nové akreditované semináře

EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující semináře: 

  • INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
  • Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka
  • Specifika sociální práce s ohroženým dítětem
  • Specifika sociální práce s rodinou
  • Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN

Všechny výše uvedené semináře mají 8 hodinovou dotaci, a po jejich ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.