Aktuálně

Nové akreditované semináře k 4. 11. 2023

● Cestou příběhu aneb aplikace speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a rodinou

Nové akreditované semináře k 12. 8. 2023

● Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky ● Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých z náhradní péče ● Sociální práce s dětmi s rizikovým chováním v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání ● Attachment - teorie citové vazby v sociálně právní ochraně dětí ● Kontakt dítěte s biologickou rodinou v oblasti sociálně právní ochrany dětí ● Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči ● Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin ● Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých jako sociální problém ● Prevence syndromu vyhoření pracovníků ze sociální oblasti ● Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci ● Duševní hygiena nejen v sociální práci ● Emocionální výchova dětí z náhradní péče ● Komunikace a vztahy v náhradních rodinách ● Sociální práce s dítětem v náhradní péči

Nové akreditované semináře k 25. 7. 2022

• Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi

Nové akreditované semináře k 12. 5. 2022

• Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci

Nové akreditované semináře k 30. 4. 2022

• Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci

Seminář INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, Olomouc 20. 9. 2021

Seminář se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021, v prostorách Oblastní unie neslyšících v Olomouci, Jungmannova ul. 972, v čase od 9.00 do 17.00 hodin. Seminář lektoruje Mgr. Kamil Kloz, bývalý inspektor sociálně právní ochrany na Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Brně. Bližší informace, spolu s možností přihlášení na seminář, najdete v záložce Semináře.

Nové akreditované semináře k 31.12.2020

Nové akreditované semináře k 30.11.2020

Nové akreditované semináře k 31.10.2020

Nové akreditované semináře

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín