EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro následující seminář: 

  • Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi

Uvedený seminář má 16 hodinovou dotaci. Po jeho ukončení obdrží účastník osvědčení o absolvování, prokazující aktivní účast ve vzdělávacím kurzu.