EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující seminář: 

  • Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci

Uvedený seminář má 16 hodinovou dotaci, a po jeho ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.