Nové akreditované semináře k 30.11.2020

EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující semináře: 

  • Efektivní komunikace v oblasti sociální práce
  • Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce
  • Exekuce v kontextu sociální práce
  • MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce
  • Základy krizové intervence

Uvedené semináře mají různou hodinovou dotaci (8, 16 a 24 hodin), a po jejich ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.