Nové akreditované semináře k 31.12.2020

EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující seminář: 

  • Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním

Uvedený seminář má 8 hodinovou dotaci, a po jeho ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.