Nové akreditované semináře k 4. 11. 2023

EDUCOL, o. p. s. obdržel akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro následující seminář: 

  • Cestou příběhu aneb aplikace speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a rodinou

Uvedený seminář má 16 hodinovou dotaci a po jeho ukončení účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného semináře, dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.