Objednávka na seminář

 • Vyberte
 • Attachment - teorie citové vazby v sociálně právní ochraně dětí
 • Cestou příběhu aneb aplikace speciálních socioterapeutických technik při práci s dětmi a rodinou
 • Duševní hygiena nejen v sociální práci
 • Efektivní komunikace v oblasti sociální práce
 • Emocionální výchova dětí z náhradní péče
 • Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce
 • Exekuce v kontextu sociální práce
 • INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
 • Komunikace a vztahy v náhradních rodinách
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce
 • Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků
 • Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči
 • Prevence syndromu vyhoření pracovníků ze sociální oblasti
 • Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka
 • Psychiatrické minimum I. pro sociální pracovníky
 • Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi
 • Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci
 • Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých z náhradní péče
 • Sociální práce s dětmi s rizikovým chováním v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
 • Sociální práce s dítětem v náhradní péči
 • Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin
 • Současný svět moderních technologií a sociálních sítí nejen v sociální práci
 • Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním
 • Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN
 • Specifika sociální práce s ohroženým dítětem
 • Specifika sociální práce s rodinou
 • Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci
 • Základy krizové intervence
 • Závislosti a jejich rizika u dětí a mladistvých jako sociální problém

Osobní údaje

Fakturační údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

+420 734 801 860

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín