Objednávka na seminář

 • Vyberte
 • Attachment - teorie citové vazby
 • Efektivní komunikace v oblasti sociální práce
 • Emoční inteligence a její význam pro pracovníky z oblasti sociální práce
 • Exekuce v kontextu sociální práce
 • INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ: dobrá praxe a možnosti ke zlepšení (standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování SPO pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona o SPOD)
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE jako jeden ze základních principů sociální práce
 • Osobnostní a profesní rozvoj pracovníků
 • Práce s příběhem dítěte v náhradní rodinné péči
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníka
 • Psychohygiena jako nástroj osobnostního rozvoje v pedagogické praxi
 • Psychohygiena jako nástroj profesního rozvoje v sociální práci
 • Sociální práce v procesu doprovázení náhradních rodin
 • Specifika sociální práce s dítětem s rizikovým chováním
 • Specifika sociální práce s dítětem se syndromem CAN
 • Specifika sociální práce s ohroženým dítětem
 • Specifika sociální práce s rodinou
 • Umění efektivní komunikace nejen v sociální práci
 • Základy krizové intervence

Osobní údaje

Fakturační údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás nebo nás přijďte navštívit

Třída Tomáše Bati 3244
760 01 Zlín